Regulamin

 

Regulamin VI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek”

SPRAWY ORGANIZACYJNE

– Lista zespołów przyjętych będzie zamieszczona do dnia 1 lipca 2016 roku na stronie internetowej www.festival.opoczno.pl

– Organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z programem oraz kolejnością występów na adres podany w zgłoszeniu. (sugestie dotyczące godziny występu prosimy umieścić w karcie zgłoszenie)

– Wszystkie zespoły prezentują się przy jednakowym scenicznym oświetleniu.

– Wejście zespołu na zaplecze może nastąpić na 10 minut przed planowanym występem zespołu. Prosimy o szybkie opuszczanie zaplecza po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobach i w miejscach prezentacji.

– Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy.

– Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone w dniu konkursowym na 10 min. przed rozpoczęciem występu na następujących nośnikach: płyta CD. Nagrania należy dostarczyć do akustyka

 

Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

 

CEL IMPREZY

– integracja środowiska artystycznego

– stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego dziecięcych oraz młodzieżowych zespołów folklorystycznych

– wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi folklorystycznymi

– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem, muzyką, piosenką

– wspólna zabawa i nawiązanie nowych kontaktów

ZASADY UCZESTNICTWA

– zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły folklorystyczne, prezentujące folklor opracowany działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych

– koszt dojazdu do Opoczna pokrywają zespoły we własnym zakresie

– zgłoszenia zespołów należy wysłać na e-mail: info@festival.opoczno.pl lub pocztą na adres: Miejski Dom Kultury ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno z dopiskiem „Pasiaczek” do 31 maja 2016 roku.

 

PREZENTACJA ZESPOŁÓW  

 

– zespoły prezentują program do 15 minut. (folklor opracowany)

– zachęcamy do prezentowania folkloru własnego regionu

OCENA

  1. Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek”  będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

– dobór repertuaru

– opracowanie choreograficzne

– opracowanie wokalne

– technika wykonania

– dobór strojów i rekwizytów

– wartości wychowawcze

– stopień trudności wykonywanych elementów

– ogólny wyraz artystyczny

  1. Jury po obejrzeniu prezentacji przyzna wśród zespołów nagrody:

I miejsce – 2.500 zł

II miejsce – 1.500 zł

III miejsce – 1.000 zł

 

KARTA-ZGŁOSZENIA-Pasiaczek2016

 

© Copyright MDK Opoczno projekt strony: Projektowanie stron internetowych